is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\9i BRIEVEN over, ITALIEN.

be geplaatst zijn, welke meede, met betrekking der konst, niet minder zijn, als die in de Tribun. Het zijn dezelfde, van welken Plinius twijfelde, of zij het werk van Scopas of Praxiteles waren (*).

Aan dezelfde zijde, in eene andere kamer, vindt men het Beeld van eenen Hertnaphrodiet, welken eenigen den voorrang geeven, boven dien, welken men in de Villa Borghefe heeft. In deeze kamer ftond ook de Venus Urania, die anders haare plaats in de Tribun had.

Nog een ander vertrek is gevuld met bijna tweehonderd en vijftig Pourtraiten van Schilders, door hen zelf vervaerdigd. Niets kan voor eenen Konstminnaar aangenaamer zijn, dan eene verzameling van dien aart, in welke hij niet alleen de werken der IMeefters, maar te gelijk den Meefter zelf kan leeren kennen. De Galderij, uit welke men in alle deeze Zaaien gaat, beftaat uit twee lange gangen , welke ieder tweehonderd en twaalf fchreeden in de lengte hebben, en zijn door eene kortere van zeventig fchreeden met malkander verbonden. Deeze

(*) In 't Vde Hoofdfluk ran 't 36fte Boek zegt hij: Pat haefitatio eft in Ttmplo Apollinis Sofiani Nkitn cum Werft morienttm Scopas an Praxiteks ficerit.