is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIGSTE BRIEF. 219

bij herdoen dervifites tegenwoordig, en verdeden zich onder deeze twaalf Medici curanti, die verpligt zijn,'hun uitlegging te doen over de zieken, di. zij behandelen. Even zoo wisfelen ook de vier AJlanti dagelijks af; van welken 'er altijd één) in het Hospitaal moet tegenwoordig zijn; zoo wel bij nacht als bij dag. Het is deezen zijn pligt, zoo dra 'er een zieke in het Hospitaal gebragt wordt, den zei ven te onderzoeken.

Voor de verzorging der Heelkunde in dit Ziekenhuis, zijn acht Heelmeefters, welke alle vier mannden, gelijk de Geneesheeren, afwisfelen; zoo dat 'er altijd vier verbonden zijn ter behandeling der zieken. Deeze acht Heelmeefters hebben niet allen eenen rang; twee van dezelven zijn de Primarit, welke daarom ook den tijtel van Litotomi e. Siringatori voeren; terwijl het fteenfnijden, en het ftellen van den Catheter alleen aan deezen wordt toevertrouwd; en dit voorrecht wordt niet volgens den rang des ouderdoms, zoo als bij de Geneesheeren, gegeeven; maar deeze worden hiertoe verkoozen.

Buiten deeze acht Heelmeefters, welke allen van het Hospitaal jaarlijks betaald worden, zijn'er nog twee Soflituti.

De bediening en oppasfing der zieken gefchiedt, bij de Mannen, door de zoogenaamde Giovani; echter zijn deeze Giovani niet over het algemeen

zul-