Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

Eindelijk de uitwendige gedaante van het Genetsmiddel , waar mede het de zieken wordt geleverd, is of een vast of een vloeibaar wezen, en welke bijden van verfchillende zoorten voorzien zijn, waar van wij de voornaamfte, welke meest jn gebruik zijn, zullen opnoemen.

De vaste wezens z.ijn:

Pulvis (een Poeder), Pilula (een Pil), Bolus (een Brok), Covfena (een Conferf), Lintlus (een Likking): deze zijn inwendige. Emplastrum (een Plaailer), Unguentum (een Zalf), Linimentum (een Smeerfel). Cataplasma (een Pap), Epithema ficca (een drooge Stoving): deze zijn uitwendige.

De vloeibaare zijn:

lulapium (een Koeldrank), Emulfio (een • Melkdrank),M/'atf«ftf £een Zamenmengfel), ïnfufla (een Aftiekfel), Decoctum (een Afkookfel), Succi expresfi recentts (versch uitgeperfte Zap. pen): deze zijn inwendige. Een Injsctio (fnfpuiting), en een Fomentum vel Fomeniath (een Stooving), welke uitwendige zijn.

A $ Wij-

Sluiten