is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WAARNEMINGEN. 225

te kunnen voorfchry ven: zoodanig omzwachtelt de gom dit zuur, waardoor te gelyk de fmaak bedekt, en de onmidlyke werking van het zelve op de eerfte wegen verminderd wordt.

13, Wanneer de bloedftorting zeer aanmerkïyk is, raadt hoffman aan bindzels om de beenen te leggen Q>). Deze maaken den omloop des blocds langzaamer, en werken dus als bedarende middelen; doch de derde lyder, by wicn zy aangelegd wierden, konde dezelven, uit hoofde van de pyn, die zy veroorzaakten, niet verdragen, zoo dat men genoodzaakt was dezelven af te nemen; ook fcheenen zy niet veel nut gedaan te hebben (<?).

14.

0) Z. I c. pag. 215.5. VIL De h a e n maakte in bloedfpuwingen en bloedbrakinge'n mede van dezelven gebruik.Z. Rat. Msd. Vol. III. pag. 282. Ook worden deze bindzels in bloedftortingen van de baarmoeder door van s wiet en aangeprezen. Z. Comm. Tom. IV. pag. 506--7. behalven ve'.cheiden anderen, welker aanhalingen kortheidshalven worden voorby gegaan.

(q) Met het gebruik dezer bindzels heeft men ten oogmerk om, door de drukking op de aderen, den omloop des bloeds in de leden te vertragen, hetzelve aldaar op te houden en dus den toevoer naar het hart, en derhalven ook naar de vaten, waar uit de bloedftorting gefchiedt, te verminderen, en aan deze gevolgjyk gelegenheid te geven, zich famen te trekken. Dan, niettegenftaande dit hulpmiddel door mannen van het grootfte gezag in .de Geneeskunde is aangeprezen, febyn t p men