is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 GENEESKUNDIGE PROEVEN

15. Na dat de ziekte genezen was, liet ik de lyders lichaamsbeweging nemen , dewyl de omloop des bloeds in de vena portarum hier door bevorderd wordt: ook oordeelde ik den koortsbast, ter verlïerking van de darmen , nuttig; doch de opiata vermydde ik, om dat deze de ftoffe, die de Natuur, door middel van den buikloop ontlastte, te ruggehouden , en de gefchiktheid tot verrotting zouden kunnen vermeerderd hebben.

Uit het een en ander mogen wy derhalven met recht belluiten, dat wy de Ouden, in de kennis dezer zeldzaam voorkomende ziekte, verre te boven ureeven. In de geneeswyze hebben wy insgelyks aanmerklyke voordeden boven dezelven, dewyl wy zachter buikopenende middelen, en het vitriool-zuur, een vermogend en aan hen onbekend geneesmiddel, bezitten.

VIII.