is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 GENEESKUNDIGE PROEVEN

nemen , fpaanfchevliegpleisters agter de ooren en aan de flaapen van 't hoofd aanleggen,dikwiis voetbaden, en het afcrekzcl van card. bened. als een maagverfterkend middel , beneven? den Aether en Campher gebruiken; doch alles zonder vrucht, dewyl de toevallen fomtyds beter en fomtyds erger waren. Ondertusfchen bleef ik altoos in het vermoeden, dat 'er eenige drukking op de hersfens plaats had. EindeJyk kreeg hy op den 34 dag zyner ziekte eene flaauwte, en viel ter aarde, hetgeen door menigvuldige trekkingen zyner leden (ftartings), doch geene wezenlyke ftuipen, gevolgd wierdt. Vervolgens wierden zyne uiterfte leden, en voornaamlyk de rechterarm lam. Vaste fpyzen konde hy in 't geheel niet, en dunne'vochten niet, dan met moeite, doorzwelgen. De oogappelen waren niet verwydt; de oogen ftonden open , en hyfcheente zien. De pols was 64 en zwak. Op de vraagen, die hem gedaan wierden, antwoordde hy niet. Men deedt hierop een fpaanfchevliegpleister op het hoofd aanleggen, en hem X gr. fcammon. in mucil. G. Arabic, ontbonden, in eene mixtuur, gebruiken, het geen den volgenden dag herhaald wierdt; doch zonder vrucht. Vervolgens liet men hem eene mixtuur met A/a faetid. nemen, de ruggegraat met oleum fuccin. wryven, en klyfteeren zetten; doch deze wierden onmidlyk na dat zy gezet waren, wederom ontlast. Intusfchen

was