Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 HOOFDST: ï, Derde Afdeeling.

Op het Paaschëiland'vindt men duidelyke fpooren eener nog onlangs voorgevallene geweldige verandering, die door ondcraardsch vuur moet veroorzaakt zyn. Alle de klippen en Heenen zyn aldaar zwart, vol gaten, uitgebrand, en volkomen gelyk aanErtz, waar uit het Metaal gefcheiden is. De grond wordt bedekt door eene donkerbruine, naar het uiterlyk aanzien verbrande, Hofaarde, die men onder &e puzzolanen (*)moet tellen. Alles is d;ar met afgebrokene Hukken van Tras als bezaaid. Ook vindt men 'er klompen onder, die uit eenen rooda'chtigen Oker, of eenen Vulkaanfchen Duiffleen Qtopbus tubalcaini linn:) beHaan, vol gaten, en metYzerdeeltjes vermengd zyn. De Reuzenbeelden, die men op dit Eiland vindt, zyn uit deezen Steen gehouwen, die, daar hy zoo ligt door de lucht verteerd wordt, ten bewyze flrekt, dat deeze gedenktekenen nog niet zeer lange kunnen geHaan hebben. De Zuidelyke punt van dit Eiland beftaat, na den zeekant toe, uit eene keten van bergen, die meer dan eene vierde Engelfche myle lang, en niets dan eene gevaarte van harde, zwaare, doorboorde Lava, of uitgebrand Ertz, waarfchynlyk van Yzer, is. Daarenboven heelt men 'er nog verfcheidene zwarte glasachtige Steenen, die onder den naam van Ysland-

fche

(*) Zie de Reize van fïrbïi;

Sluiten