is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen over de aardrykskunde, de natuurkunde, den aart en de zeden der menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jee» HÖOF0ST: VI, Zevende Af deeling.

gegeeven en hen tot wraak genoopt hadt. Wie kan weeten, of zy niet van de Engelfchen, die zekeriyk hunne taal toen nog niet verftoaden , voldoening geëischt hebben, en eerst, naa dat zy hier op vruchtloos aangedrongen hadden,het beduit genomen , om zich zeiven recht te verfchaffen? Op andere Eilanden, door ons bezocht, alwaar men van de uitwerking van ons fchietgeweer even zoo weinig denkbeelden hadt, als te vooren op Taheiti, behandelde iedereen ons, desniettegenftaande, zeer vriendlyk; en, het geen nog meer is, naa dat de Engelfchen op de Marquefen Eilanden eenen mensch dood gefchooten, op het Poascheiland eenen gewond op Tongataboe eenen met den haak van de boot in het lyf geftooken, op Namoka en Mallikollo Ook eenen gewond, en- op Tanna wederom eenen om het leven gebracht hadden, bleeven de Inwooneren evenwel onze goede vrienden; alhoewel het hun gemaklyk zoude gevallen zyn, onze fcheeplingen, die fomtyds in kleine partyen verftrooyd gingen, aftefnyden, en hen volgens het recht der wedervergeldinge te behandelen»

Wy hadden geene gelegenheid, om ooggetuigen te zyn van de wyze, op welke zy gewoon zyn, misdaadigers te ftraffen; dan zy verhaalden ons, dat dieven, of opgehangen, of, door mkbdel van eenen deen, dien men hun aan de voe-

tfe'ri