is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarneemingen over de aardrykskunde, de natuurkunde, den aart en de zeden der menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondjiellingen — hot der Vrouwen. 507

ten bondt, in zee verdronken wierden. Men vindt by hen, in geen geval, fpooren van woeste wreedheid. In den oorlog is, naa den eerden aanval, alles gedaan. Waarfchynlyk maaken zy in hunne veldflagen geene gevangenen ; of, zo zy al iemand gevangen neemen, behandelen zy hem niet op eene harde of onmenschlyke wyze, zy maaken hem niet eens, in de betekenisfe der Oosterlingen, tot hunnen flaaf, ik zwyge, dat zy hem tot den zwaarden arbeid dwingen zouden, gelyk de Europeefehe Volken met zoo veele duizenden Negerflaaven gehandeld hebben, die men na hunne Volkplantingen heeft afgezonden. — Een enkeld voorbeeld van wreedheid, het welk hun zoude kunnen te last gelegt worden, is de verwoesting van de Provintie O-Parre-, naa den laatden veldflag, die 'er, tusfehen de Inwooneren van die beide Schiereilanden, op dc landengte voorviel. Onze bekenden onder de Eilanders verhaalden ons, dat toen de Inwooneren van het kleinde Schiereiland, oïTiarraboe, alle de huizen en booten op O-Parra verbrand, en alle de varkens van daar weggenomen hadden (* j.

Dan

(•) De verwoesting van de Provintie Paparra, door deeze zelfde lieden , ten tyde, toen o-ammo (de Gemaal vaa o-boerea) afgezet wierdt, moet nog veel verfchriklyker geweest ryn } want o-AHEATOEA de Koning van Tiarra-

bot