is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'van DRENTHE. 115

der kwelling moede, eindelyk hec befluit namen om hen hunne roofzugt betaald te zetten. Die van Hunfingo en Fivelingo, kort te voren hunne onderlinge verfchillen bygelegd hebbende, kwamen nu met vereenigde magt tegen den gemenen vyand op. Hun eerfte werk was het belegeren van het Slot Groenenberg, dat, nog naauwlyks uit zyne puinhopen herbouwd, nu andermaal veroverd, en ten gronde toe geflegt werd. Toen werd de ftad Groningen aangetast, doch eerlang wederom verlaten, en niet eerder, dan in 't volgende jaar, na eene herhaalde belegering , by verdrag ingenomen. Waarop de Steenhuizen, tot op de Kelders toe, afgebroken, en de muren der Stad om ver gehaald werden : terwyl de Groenenberger Aanhang, volgens het verdrag, de Stad ruimen moest. Een gedeelte van het leger trok van hier naar Peize, en veroverde het Ridderlyk Slot aldaar, welk, op gelyke wyze als het Slot Groenenberg, ten gronde toe afgebroken werd.

Het verdrag, by deze gelegenheid, met de Stad ingegaan, moest volgens een byzonder pand, mede door den Bisfchop van Utrecht, die, ten dezen tyde Hendrik van Vianden was , goedgekeurd worden : ook liet dees zig hiertoe ligtelyk bewegen, en bragt zelfs te wege, dat het met eede bevestigd werd : waardoor de Groenenberger Aanhang nu wettiglyk verbannen zynde, de party der Gelekingen alom boven dreef, en ook de rust te Groningen en op de grenzen van Drenthe herfteld werd.

•*»*****» De-

FlrsTfl-' ue,