is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tYKE HlS.

I i

a6o Tegenwoordige Staat

Wil men fchrale oogden verhoeden , dari moet men , byzonder tot de Boekweitteelt , een en een half last, of eenentwintig Berlyner Malders droge haardasch , of buikasch , en iets meer van de asch uit de Seepfiederyën, en wanneer alle deze geheel of ten dele ontbreeken, dtie Mudden («_) ongeleschte meelkalk^ met plagaarde, asch of mest vermengd, op ieder Morgen Land, Rhynlandfche maat, gebruiken. G.vvoonlyk wordt dit Boekweitland, na dat het op nieuws , met plaggeraest, dat is met koemest, met plagaarde vermengd, gamest is, met rogge en klaverzaat door malkander bezaaid. Deze vermenging gefchiedt, om na het inzamelen van de Rogge, en in het naast volgende zome-faifoen , deze akkers gedeeltelyk tot weiland (o) , en gedeeltelyk tot het winnen van klaverhooi te gebruiken. De klaverakkers worden zonder nieuwe bemesting, in het daarop volgende voorjaar, wederom omgeploegd , en met Haver bezaaid.

ïn-

f» Vier en een halve Mudde kalk maken een last; en, derhalven, ieder dezer Mudden iets meer dan drie Berlynfche Malders. Voor ieder Mudde kalk worden betaald zes en een halve of zeven guldens.

00 De afweiding dezer akkers, de eenigfte weilanden voor het vee, gefchied des zomers , een uur of drie voor, en even zo lang na den middag. Ten dien einde worden de beeflen, met een lang touw of keten, aan een paal vast gemaakt; welke paal, na de afweiding van fcet geen ouder hun bereik is, van tyd tot tyd wordt verzet, en in dezer voegen de gehele akker afgeweid; De Spurrie , die elders ook tot voedzel van beeften gezaaid word, ziet men hier zeldzaam, om reden dat het and voor dit gewas te lemig en te koud is. Des win* ers worden de beeften met knulleuloof, met kaf van ïitgedorscht koorn, klein geltoten, of met gekookte ardappels, raapkoeken en havirftroo, gevoad.