is toegevoegd aan je favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.M UUR-

LiKr. HisTORiE.enz.

I

2 6"2 Tegenwoordige Staat

Aan Ooft en Tuinvruchten ontbreekt het ook geenzins de zulken der opgezetenen dezer Kolonie, welke den vereischten arbeid en oppasfing daar aan te koste leggen. Het hoeden van Byè'n vermeerdert de inkomften der zulken, die zich daar mede bezig houden.

De wallen , rondom de landéryen, bepoot men met Eyken hakhout; doch op den vlakken grond groeit het Beuken- en Dennen-, of Sparren-, berer dan het Eykenhout: om reden dat de wortels der eerstgenoemde boomfoorten langs de oppervlakte en boven den kouden leemen oerbank zich uitfpreiden; terwyl de Eyk, om zyne wortels dieper te kunnen fchieten , een losfer grond nodig heeft. Nogthans ziet men, langs de wegen, de Knotëyken welig groeijen , als welker wortels minder diep in den grond dringen.

By het bovenftaande zal ik nog deze aanmerking voegen , dat men ook elders, met name in de Provincie Utrecht, zo als ons berigt wordt, ter verbetering van heydegronden , proeven heeft genomen ; die echter met geen voordeligen uitflag bekroond zyn, om dat men, ongelukkig, daar toe de best gefchikte menfchen niet verkozen had, en, mogelyk ook, om dat de middelen ter aanmoediginge met eene te bekrompene hand wierden toegedeeld. In andere oorden heeft men, op de verbeterde heydevelden , den akkerbouw met het planten van houtgewas verwisfeld. Schoon deze beplantingen goede voordelen beloven, is, nogthans, de graanteelt, in zulkervoege ondernomen , als dezelve op Gocherheyde wordt uitgeoefend, veel voordeliger, en ;eeft, op den duur, aan veel meer handenwerk.

De