Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natui-ri ykp Historie, enz.

33* Tegenwoordige Staat

mede dit gevoelen f>> Outhof evenwel fpreekt hec tegen, die 'er , door vergelyking van eenige Griekfche woorden , doch al te verre gezocht, dia na van gemaakt heeft (V). Men kan hier over verder loccenius en fenacoeius, in de aantekeningen op de aangehaalde plaats van tacitus , als mede a. scHRiKius (ar), nazien.

Als een tweede voorbeeld verkieze ik het gryze woord Tarvanna, als zynde, mynsoordeels, in dit geval , van zeer veel gewigt. Vooraf moet ik aanmerken, dat Tarvanna, T*£*«W, volgers pt or. om kus, is gewecsE AJormen/is civitas vel oppidum. Men weet, dat dit de naam is van die ongelukkige Stad in Slrtois , welke thans den naam van Terouenna voert, en die zo deerlyk door karel den V verwoest wierdt; voorrs, dat het oude woord tar met het onze ter of te (y) , en va met ons woord water (z) overeendemt. Nu meen ik met een letterkundige zekerheid te mogen vasfdellen , dat het woord vanna van het woord va afdamt, en zo veel als ons woord Veen betekent, en dus, even als de betekende zaak, namelyk water, ook als de midr deloorzaak van hec Veen geacht word: behaK ven dat het woord vanna, met hec woord ven tivenne, gelyk men hier in lacer tyd ibrak(V),

en

f v) Ooit friefche Oorfpronkelykheten, Deel. H.bl. 574.

(w) Watervloeden, bladz. 150.

(Ó InOrigin,Celt.&Belg. IndexI. dj? //. fub voC. Tanfnna.

(yj Schrikius- Introduit, pag. 2.

(z) Idem in Origin. Lelt. & Belg. Lib. /. §. ao.

(a) Meyërs IVoordenfch. op Ven. kiliaan en wachterus op Ven en Feu.

Sluiten