Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WAARNEMINGEN.

as

Stoffe. Voor omtrend agt daagen wierdt zy door eene hevige pyn in het gewricht van de linker dye en de heup aangetast, die zich benedenwaards, langs de dye en het been tot den voet uitflxekte, en door beweging en de warmte van het bed aanmerklyk toenam. Deze pynen fcheenen geenzints uit eene verplaatfing, van eenige Ziekteftoffen naar deze deelen ontftaan te zyn, dewyl de hoest, zelfs na dat deze pyn reeds bedaard was, nog in een fterken graad bleef aanhouden. Ik fchreef haar 01. Tereb. enz. voor, het geen de pislozing aanzette , en den volgenden dag de pyn reeds verligtte. Den 3 dag was de pyn in de dye veel verminderd; ook konde zy beter gaan. 's Nachts van den 4 dag wierdt de linker duin pynlyk met eenige zwelling; doch of dit op de Sciatica eenige betrekking had, zoude men in twyffel kunnen trekken ,| dewyl de pyn in de dye niet meerder verligt was, dan de natuurlyke voortgang van deze geneeswyze met zich brengt Den 6 waren de pynen, op eenige ligte pynlykheid na in den enklauw, geheel verdreven.

V. Proefn. den 17 Febr. 1776. Donald M'Donald, een man van 44 Jaaren, klaagde over pyn in de linker heup, die zich naar beneden, langs het agterfte van de dye, tot de knie en voet uitftrekte, en hem verhinderde te gaan: wanneer 'er regen of fneeuw op handen was, wierdt deB 5 ze

Sluiten