is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WAARNEMINGEN. 231

in dit gebrek te nemen. En, na herhaalde proefnemingen, heb ik hier in het fterkfte en veili fte emmenagogum gevonden, dat wy kennen. Daar dit geneesmiddel hier maar even begint bekend te worden door de proeven, die in het Hospitaal genomen zyn , oordeele ik het niet onnoodig deze hier eenigzints in 't breede mede te delen.

XV Proefn. Den 6" Juny 1770. Agnes Paterforty oud 18 Jaaren, miste de ftonden federt twee maanden, Te gelyk klaagde zy over walging, hitte, opfpanning van winden, pyn in haare armen en beenen, en trillingen. De pols was 88 en van eene natuurlyke fierkte. Na een braakmiddel vooraf te hebben doen gaan, fchreef ik haar den 8 viermaal daags ééne halve drachm. Puk. Rub. Tinblor. voor, met dit gevolg, dat de ftonden zich den 13 vertoonden en twee dagen aanhielden.

XVI Proefn. Den 9 Juny. Margaret Alexan. der, oud 34 Jaaren, had de ftonden in zeven maanden niet vernomen. Sedert dien tyd was zy door hyfterike toevallen, en eene gezette melancholie , die fomtyds tot krankzinnigheid overfloeg , aangetast. —— Na dat men haar eenjgen tyd de Tart. Solub. en vervolgens de PU. Fcetid. zonder merklyke vrucht had doen gebruiken, wierdt haar den 27 het Pulv. Rub. TinSi. tot twee fcrup. ( driemaal voorgefchreven. Den 30

P 4 ver-