Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WAARNEMINGEN 237

96. Zy wierdt tweemaal agtergelaten. Het bloed was natuurlyk. Den 9 Decemb. begon zy eerst ééne halve, vervolgens ééne drachm. van dit middel viermaal daags te nemen. Op de pynlyke gewrichten wierden fpaanfche vliegpleisters aangelegd. Den 22 openbaarden zich de ftonden.

XXVIII Proefn. Den i Jan. 1777. Elizabeth Cattanach , oud 36 Jaaren, had de ftonden in drie Jaaren niet vernomen. Zy was thans even te vooren van de Koorts herfteld Zy nam viermaal daags ééne fcrup. P. Rub. Tinei. Den 8 verfcheenen de ftonden.

XXIX Proefn. Den 2 Maart 1778, Beity Ed> munfon, oud 18 Jaaren, had in fes maanden de ftonden niet gehad, Gedurende dien tyd was zy tweemaal of driemaal daags met ftuiptrekkingen en hyfterike toevallen gekweld geweest. Door viermaal daags vier theelepels Jether te nemen, wierden deze verdreven. Den 21 wierdt haar het P. Rub. Tinei, eerst tot tweefcrup. vervolgens tot ééne drachm voorgefchreven. Zy nam eens vier giften te gelyk in , zonder dat 'er eenige zichtbaare uitwerking op volgde. Den 23 kwamen de ftonden te voorfchyn.

XXX Proefn. Den 24 Febr. Mary M'Nab, oud 22 Jaaren , had de ftonden in fes weeken niet gezien. Zy kwam met de Koorts in 't Hospitaal ,

Sluiten