Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 GENEESKUNDIGE PROEVEN

laat , en haar pols bleef fteeds boven 100. Zy gebruikte veertien dagen agter een viermaaldaags éne drachm. P. Rub. Tinei, doch zonder dat de ftonden volgden.

XXXI Proefn. Den 26 Novemb. Tibby Mori> fon, oud 25 Jaaren, had gedurende de fes laatfte maanden de ftonden maar eenmaal gehad. Daarenboven had zy ontfteking aan de oogen. Zy wierdt tweemaal adergelaten. Eenige dagen daarna begon zy viermaal daags twee fcrup. P. Rub. Tinei, te nemen. Den 6 dag openbaarden zich de Honden.

XXXII Proefn. Den 8 Decemb. Janet Max* toell had den voorgaanden Zomer haar kind, waar van zy voor twee Jaaren bevallen was, en 't geen zy tot dien tyd gezoogd had, gefpeend; dan de ftonden had zy nooit na haare verlosfing wederom vernomen. Men liet haar eerst,ééne halve , vervolgens ééne drachm. P. Rub. Tinei. viermaal daags gebruiken. Den 15 dag kwamen de ftonden.

XXXIII Proefn. Den 22 Decemb. Rehekka Jack, oud 21 Jaaren, had in vier maanden de ftonden niet gehad, dan in derzelver plaats elke maand eene bloedfpuwing gedurende eenige dagen. Na eene aderlating, en het gebruik van het Vitriool-zuur en Sal Nitr. fchreef men haar den ' 29 driemaal daags ééne halve, en daarna viermaal

daajs

Sluiten