Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben, in de laatfte proeven, gezien, dat de grootfte hoeveelheid Kwik, welke in de longen van de Katten koomt, vijf dragma's was. Laten wij veronderftellen dat eene hoeveelheid , welke gelijk is aan 't geheel van de fnotagtige zelvftandigheid en de Kwik die wij uit de longen bekomen hebben , in dezelve van buiten wordt ingebragt : indien dit den, dood van 't dier veroorzaakt, zullen wij dezelvde uitwerking erlangen door in de longen van zodanig dier eene gelijke hoeveelheid water in te brengen, zo lang de ademhaling op gene andere wijze geftremd is.

IV. Proeve.

Ik bond eene Kat in eene uitgerekte houding , en maakte eene kleine opening in de luchtpijp door eene der kraakbeenige ringen uit te fnijden. Door deze opening bragt ik twee oneen water in de longen. Het dier had ogenbliklijk eene moeilijkheid in het adem* halen , en eenen zwakken pols: edoch deze toevallen verminderden fpoedig; en het leevde verfcheiden uuren daarna, zonder veel blijkbaar ongemak. Op 't laatst wurgde ik ze, en vond twee en eene halve once water in de longen.

B 3 Ik

Sluiten