is toegevoegd aan uw favorieten.

Onfeilbaare geneeswijze der vallende ziekte [...] ter reddinge van vele ongelukkige Nederlanders, en vooral vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VALLENDE ZIEKTE. 73

Iieid, en genoodzaakt zyn te erkennen , dat de Vallende Ziekte zeer dikwyls door eene uitwendige Irritatie of prikkeling te weeggebraeht wordt. De Epilepjie, welke de Hr. Short genas, door een klein hard lichaam, 't welk denNervustibialisposterior drukte, weg teneemen; die, welke de Doctor te Oxford herltelde door het afzetten van den grooten Toon ; die, welke De Hr. James na het verduiken van denzelfden Toon zag gebooren worden; om kort te gaan, het grootfte gedeelte van de Epilepfi<e, waar van ik op die plaats gehandeld heb, en welke, zo als men gezien heeft, en in 't vervolg nog nader zien zal, herfteld zyn door het leggen van een Brandmiddel op die plaats, vanwaar zy haaren aanvang namen, of bedwongen door middel van een windzel, hadden ontwyffelbaar haare zitplaats in dat byzonder Deel ; en het is volkomen zeker, dat Pifon nooit tot deeze Helling, welke ik thans wederleg, zou overgegaan zyn, indien hy behoorlyk acht gegeeven ha d op de geneezing door Brandmiddelen, of op zodaanige gevallen, waar in zulk een byzonder Deel eene zichtbaare verandering ondergaat; hy fchynt dit gevoelen niet aangenoomen te hebben, dan door de waarneemingen van Hollerius, waar in, het is waar, van geene geneezing door Brandmiddelen , nog zichtbaare verandering in eenig byzonder Deel gemeld wordt; want, hy zegt: ,, Dewyl Hollerius geen gewag „ maakt van eenige verandering in het een of 't „ ander Deel, is het veel waarfchynlyker, dat zo„ daanig een Deel door eene eerst voorafgaande „ prikkeling in de Hersfenen wordt aangedaan, dan „ dat de oorzaak van de prikkeling in het zelve „ fchuilen zou" ; doch dit bewys is zeer zwak, want het kan zeer ligt gebeuren, datzigeenfcherp vocht in het een of't ander Deel ophoudt, zonder E 5 dat