is toegevoegd aan uw favorieten.

Onfeilbaare geneeswijze der vallende ziekte [...] ter reddinge van vele ongelukkige Nederlanders, en vooral vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VALLENDE ZIEKTE, 73

aangedaane Deel, en in 't geheel niet op de Hersfenen werken. Hy brengt zelfs nog een voorbeeld by van een iongen boer, welke van eene zeer zwaare Epilepfie geneezen wierd,door een SpaanfcheVlieg te leggen op het bovenfte gedeelte van den Voet, van waar de Ziekte altyd begon. (V). Baerhavc heeft deeze onderfcheiding zeer wel waargenoomen. „ De overvallen, zegt hy, beginnen dikwyls met „ eene zekere aandoening, welke van de Ledemaa„ ten of uiterfte Deelen naar de Hersfenen ftygt; 3, indien de oorzaak van de Ziekte daar fchuilt, kan „ men dezelve dooreen Windzelbedwingen, doch „ indien deeze aandoening afhangt van eene oorv zaak, welke op de Hersfenen zeiven werkt, zyn j, de windzels van 'geen dienst", (t) lk zal nu overgaan tot die Vallende Ziekten , welke haare zitplaats hebben in de bekleedzelen van deHersfe. nen.

ZEVENDE AFDEELING.

Over de. Eigenaartige Vallende Ziekten, Epilepfiae Idiopathicae.

$ XXXVIII. IVfen zou hier ter plaatfe kunnen handelen over de Epilepfiae, welke op Wonden, Kneuzingen en Breuken van het Hoofd volgen , doch, nademaal men zeer zelden in zodaanige ge-

val-

(0 De Cicut: aquat: p, 07. De Hr. Morgagni. he~. wyst ook , dat men niet nalaaten kan , dit zoort van Vallende Ziekten te erkennen. De Sedib; & Caufi; WQrb. L. t. Epit. 9. § 8.

Q) Da Morb: nervor: p. 8,44.