Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 TER NAGEDACHTENIS

en naaukeurig de wacht hield op de eerde indrukken, die de zinlijke gewaarwordingen aan hunne buigfame verftanden mededeelden. Mij dunkt, ik zie hem, met deze zijne lievelingen aan de hand en op den arm, hen met de eenvoudige verfchijnfelen der natuur bekend maken; en hunne teedere harten, bij duisternis of onweder, tegen vooroordeel en angst beveiligen.

Hoe onuitfpreeklijk veel derhalve zijne kinderen door zijn' vroegtijdigen dood verloren hebben, kunnen wij zeer gemaklijk befeffen: daar wij allen overtuigd zijn, dat het volgende geluk van ons leven voornaamlijk van de eerfbe ontwikkeling onzer denkbeelden afhange. Een verlies in de daad, 't gene zeer moeilijk, door de verdubbelde zorg eener bedroefde moeder; en naaur

lijks

Sluiten