is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en geneeskundige verhandeling over de oorzaken, den aart, en de genezing der zenuwziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S^H LAUBERTÜS BICKEïl

teerhartigheid der moeders fchrikt 'er haar van af, om dat de kinderen in 't eerft 'er huiverig van zijn , dog gingen zy 'er mede voort, zij zouden welhaaft befpeuren, _ dat zij, na eenige dagen fchreijens, er zig zoo zeer aangewennen, dat zij er een fpel van maaken, daar zij naar verlangen. Edog, al hadden de kinderen'er in 't eerft al eenig ongemak van , 't belang van m het vervolg eene beftendige gezondheid te genieten, behoort dit op* teweegen, en de ouders te overreeden, om hunne teerhartigheid voor eenen tijd ter zijdé te ftellem. <—, Het groote oogmerk , dat men in de opvoeding van zwakke , weeke kinderen zig moet voorftellen is hen te ontheffen van die tederheid van lichaamsgeftel, welke zij van hunne ouderen overerven, en die, gelijk ik getoond heb, de grondoorzaak , het zaad is, waaruit de meefte Zenuwziektens voortfpruiten , en waar van de gemakkelijkheid, om door allerleij geringe aandoeningen ontfteid te worden, het waare kenmerk is. Dan dit oogmerk kan men nooit bereiken, zoo men zijne ^ kinderen niet eenigzints hardvogtig en in zekere opzigten onagtzaam hehandele. De teerhartigheid en toegeeflijkheid der moeders zijn doorgaan*