is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en geneeskundige verhandeling over de oorzaken, den aart, en de genezing der zenuwziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Zenuwziekte der Nedertandereri. 253

de twee groote ootzaken van het bederf der kinderen , zoo wel ten aanzien van hunne gezondheid, als van hun geluk.

Het vierde Voorbehoedmiddel, t welk ik voor zwakke en tedere kinderen van zeer veel belang oordeele, is, dat men hen laater en langzaam Speene, en trapsgewijze yafter, en naar hunnen ouderdom en kragten gefchikte Voedzeh geeve. —* ik heb te veel kwaade gevolgen van de tegengefteide handelwijze §. XXII. aangewezen, om deeze hier niet, als een bijzonder Voorbehoedmiddel, optegeeven, en ik zie 'er dagelijks te heilzaame uitwerkzels van, om 'er niet ten Iterklten op aan te dringen. Trouwens men behoeft maar de kinderen dor gemeene lieden en der boeren, die dikwijle twee, drie jaaren zuigen, te befchouwen, om te zien» hoe veel gezonder en fterker zij gemeenlijk 'er door worden. —- Welke zoort van fpijzen voor zwakke en tedere kinderen, nadat zij gefpeend zijn , en naar het toeneemen hunner jaaren, de gefchikfte zyn, kan men bij de gemei» de Schrijvers leezen. Ik zal 'er hier egter dit van zeggen, dat men bij hen met de melkspijzen niet veel langer dan tw^e

of