is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en geneeskundige verhandeling over de oorzaken, den aart, en de genezing der zenuwziekten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^54 LAM3ERTÜS BICKER

óf drie jaaren moet aanhouden, omdafr het lang gebruik derzelven veele jaaren eene verllapping van ingewanden en een© algemeene zwakheid en tederheid na zig overlaat, welken te voorkomen, hier het voornaame oogmerk is, waar bij ik voegen moet, dat niets voor hun nadeeliger is, dan warme, wateragtige , en vette voedzels, zuuren en zoetigheden , aan» gezetten koft en ipecerijen, en niets voor-deeJxger, oan drooge, vafte, koude fpi>

zen. . Voor 't overige behoef ik

met te vermaanen, dat men zulke kinderen, zullen zij gezond en fterk-, en voor Zenuwziektens onvatbaar worden* altoos maatig moeten laten eeten. Verfcheidene oorzaaken maaken hen gewoonlijk zeer hongerig, en, dewijl zij hunne maat met kennen, overlaaden zij dikwijls hunne maag, 't welk hunne kwasn len en zwakheden vergroot en vermeenigvuldigd.

Een overlaaden maag verteert nooit wel, en voedzels, die kwalijk verteerd worden, zijn gelijk kwaade voedzels, die niet het lichaam, maar de ziekte verfterkem Hierom, zegt Tissot, is eene goede fpijsverteering onvermijdbaar nood. .saaklijk voor iemand, wien men verftera

kei*