is toegevoegd aan uw favorieten.

Stolpertus, of De jonge artz, by het krankbed.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<77>

fche wonden te verzachten, en de overblyffelen van de harstachtige pillen te omwinden , en te ontzenuwen; van buiten, een' omflag van Klaproozen en Azyn, koud op den onderbuik te leggen; en ligt kalfanat met grutten gekookt, tot voedfel te geeven. De volgende nacht was veel geruster , en beloofde eene goede uitwerking van de voorfchreevene zeer eenvou. dige middelen. By de tweede Confultatie was de Heer Collega veel zachtzinniger, en ftemde de gegronde geneeswyze toe, dat men tegenwoordig door zachtvoedfel en zachtverfterkende middelen zich moest bevlytigen het verlies van 't bloed te herftellen. Nu ging alles goed, de lyderes had een goed temperament, en gebruikte een gansch jaar by aanhoudendheid deeze middelen, en werd herlteld.

Lieve Vriend! ik heb u misfchien door eene geduurig manke zinfpeeling verveeld: ik heb niettemin evenwel gezocht, u het toeval leevendig voortellellen: volg nog éénen goeden raad van uwen van harten oprechten Vriend; een raad, welke op de ondervinding gegrond, en van de beste gevolgen is. Men vindt Geneesheeren , by de Confultatiën, die eigenzinnig, verwaand,

met