Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van FRIESLAND. 225

de aan de Familie van Heemftra. Ook lag onder dit dorp weleer Rinfema ftate; doch deeze is reeds voor langen tyd verdweenen.

5. AUSBUÜR, anders Lutkewoude genaamd, is een dorp van middelbaaren omtrek, bevattende 28 ftemdraagende plaatfen. Hier ligt de ftate Ausburg of Klant, aan de trekvaart van Dokkum naar Strobosch, omtrent vierhonderd roeden van Kollum, en in 't laatst der voorige Eeuw door Epo van Aylva bewoond. Onder- dit dorp behoort ook de buurt Steenharst, nevens welke eene brug over de gemelde vaart loopt, met naame de Steenharfter Tille.

6. BÖURUM, een groot dorp aan de Groninger grenzen: hier-is een fraaie Kerk en toren, verlierd met verfcheiden beflooten geftoelten , die de wapenen hunner cigenaaren tot veriiering draagen, Voorts zyn 'er eenige oude Adelyke ftaten, waar van nog kenbaar is Eyfinga. In de groote uitgeftrektheid van dit dorp telt men verfcheiden buurten, als Monnikezyl, alwaar men veel huizen en eene Kerk vindt, zynde hier de Lauwers door eene fiuis voor 'tzee. water geflooten. Ook is 'er eene buurt aan de Lauwers, by den rydweg, die door Visvliet naar Groningen loopt,en nevens deeze plaats valt de vaart van Burum in de Lauwers., Niet verre van daar,by de Keegen,ligt een dam in de Lauwers j dus moet men, dien vloed verder willende opvaaren naai-Groningerland, zulks door de Peterzyler doen, wanneer men aan den bovenkant van dien dam wederom in de Lauwers - komt.. D« uitgebreide landeryen van dit Dorp zyn ook

II. deel. P beken:

Oostergo, ie

Sluiten