is toegevoegd aan uw favorieten.

Ifigenia, in Aulis, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90 IFIGENIA.

Terwyl men, uit ziehzelv', de houtmyt ziet ontbranden;

De hemel blinkt van vuur, ontfluit zich nu, en baart

Een heüig hartgevoel, waardoor elks vrees bedaart.

Het krygsvolk, hoogst verbaasd, zegt zelfs dat vóór zyne oogen

Diana, in een wolk, gedaald is uit den hoogen,

Ja, ryzend' met de vlam der houtmyt, naar het dacht,

Gebeèn en wierookgeur voor ons ten hemel bragt.

't Woelt alles, en vertrekt. Wat heil ons mag gebeuren,

Uw dochter blyft alléén haar vyandin betreuren.

Vorstin! ontvang uw telg uit Agamemnons hand:

Zyn hart, Achilles hart, dat van verlangen brand

Opdat zy u herzien , wenseht, éénsgezind nadezen,

Dat ftraks hun grootsch verbond hier moog5 bevestigd wezen.

KLITEMNESTRA.

Wat prys, van myne hand, wat wierook, goede goón.' Strekt ooit Achilles trouw en uwe gunst ten loon ? 1800.

EINDE.