Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HEELKUNDIGE

Schaamde zig niet eenen hippocrates, (om van anderen te zwygen), wiens doorkneed verftand uitblonk, en wiens wonderfpreuken , tot nog toe, weinigen hebben kunnen doorgronden, zyne mistastingen, tot leering van zyn nakomelingfchap aan den dag te leggen; waarom zou ik, wiens verdienften oneindig minder zyn, fchroomen, even openhartig te werk te gaan, in het vernaaien van enkelde gevallen, die my onherflelbaar voorgekomen zyn, en welke uit den aart, de mislukking , of vertraaging in geneeswyze, ten gevolge moesten hebben, gelylc aan oordeelkundigen blyken zal.

Zodanig voetfpoor te drukken, dacht my, konde leerzaam en nuttig zyn voor anderen, en de gevallen , naar waarheid op te geeven, en my op getuigen te beroepen, kwam my voor de allergefchikfte borstweering, tegen den laster, welke ten dezen opzichte, door nyd en zelfbelang, in den boezem van 't gemeen mogte uitgeftort en ingedrongen zyn.

Misfchien zullen anderen uit de mededeeling dezer gevallen leeren kunnen, hoe zig in foortgelyke gevallen, op eenen beteren voet, te redden, en beter, dan dat ik verfcheidene omftandigheden verzweeg, en fommige opfmukte: althans, ik rekene het de pligt van alle weldenkende heelkunstoeffenaaren, tot heil van onzen evenmensch, de waarheid

Sluiten