is toegevoegd aan uw favorieten.

Heelkundige mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï2Ö

heelkundige'

zins verflapping van denzelven zoude ontwaar worden ; want op de minfte aanraaking, had

zyn Ed. zo wel als ik, de fluitlpiersgewyze toetrekking befpeurd; dan, dewyl het gevoel aan zyn Ed. ook geleerd had, dat deze toenyping beurtgewyze, en als ftuipachtig gefchiedde, zo dat er fommige tusfchenpoozen waren, wanneer 'er een weinig mee* ruimte voor den vinger ter indringing toegelaaten werd; zo waren vervolgends zyne gedachten, dat ik in dat geval veel voordeels zoude kunnen doen, door de oogen dertange, wel verzekerd zynde dat dezelve binnen de wrong, en den zak van den fteen ware, van eikanderen te verweideren, en dus de tegenkanting, door de toenyping, te overwinnen; in den byzonderen zak verder in te dringen, en té zien of 't mogelyk ware den fteen te heryken, te vatten, en uit te haaien.

Den 3aften, in tegenwoordigheid van zyn Ed. beneffens de Heeren van alphen, boddaert,

van erichem, timmer, j. mariens, h. schouten, en j. van hymenberg, myn

lydertje bezoekende, vonden wy hem koortzende, en zeer afgevallen, kortom zodanig, dat het fcheen tyd te worden, om het voorgeftelde van den Heere bonn, te beproeven, eer meer verlorene krachten, alle heelkundige poogingen, tot redding uitgedacht, zouden verbieden.

Da$