Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF of BERICHT,

WEGENS DE

AFZET T I N G

EENER VROUWE BORST;

AAN DEN HEERE

g. g r e e v e,

Beroemd Stads - Heel - en Vroedmeester enz. te Utrecht.

WEL-EDELE HEER! GEACHTE VRIEND!

Beloofde ik UWEd. op uw verzoek, den uicflag eener thans zo zeldzaame als gevreesde kunstbewerking , (ik meen de afzetting eener vrouwe borst) welke ik op den Aden van de maand Augustus 1783 ,alhier volbragt, te berichten; zo voldoe ik deze belofte te gereeder, dewyl de geneezing zo volkomen, als gelukkig , berykt en uitgevallen ; als om dat een zeer ongunltig verfchynzel, na de operatie, de geneezing weerftreevende , afgewend en te boven gekomen is; het welk my heeft doen denken, dat het niet geheel onwaardig zoude geöorQ deeld

Sluiten