Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tweede Bedrijf.

2 5

Sara.

Neen Eelhart, mijne liefde tot u is niet verminderd, integendeel is dezelve fterker als ooit te vooren. Deze liefde laat mij niet toe, om u deelgenoot van mijn ongeluk te maaken;en om u dit te toonen, zo ftel ik u deze Trouwbelofte weder in handen; ik wil volflrekt alle gelegenheden om 'er aan mijn kant eenig gebruik van te kunnen maaken, wechneemen.

Eelhart.

Gij maakt mij wanhoopig. Ik neem dezelve volflrekt niet aan; onze wederzijdfche liefde is door deze trouwbelofte be« vestigt, niet dan de dood van een van ons beiden , kan dezelve verbreeken.

Sara.

Gij volgt nu alleen uw drift, en geeft aan dereden geen gehoor. De vernietiging van deze Trouwbelofte is ondertusfchen volflrekt noodig; en indien gij weigerd om dezelve aan te neemen , zal ik dezelve in uw bijzijn verfcheuren. Zie daar!

— nu kunt gij verzekert zijn, dat dezelve van mijn kant nooit gebruikt zal worden, als een middel om u tot het voltrekken van ons huwelijk te noodzaaken.

Eelhart.

Ik ben zodanig ontroerd, dat ik de oorzaak van dit vreemd gedrag niet kan doorgronden. Gij betuigt mij meer dan ooit te beminnen, en ten zeiven tijd verbreekt gij al de verbinte. nisfe die ons van onze wederzijdfche liefde verzekerd. Indien ik daar toe van mijn kant oorzaak gegeeven mogt hebben, zo bid ik u om het mij te ondekken.

•B 5 Sa.

Sluiten