Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 3i

ELIZE.

Gy trouwt Sofia?

KAREL.

Dees dag zal het beflisfcheu.

EDUARD.

Myn vriend, niets komt my beter tot uw geluk voor dan dit.

KAREL.

Ook zal myn hart wellicht...

Ter zyde. Hou ftand, ontroerde ziel.

ELI ZE.

Durf ik Sofia met uwe neiging vleijen? KAREL, ter zyde.

Hoe ysfelyk is myn fiaat!

Tegen Elize. Ja, me'uffer, ik acht, ik fchat haar hoog. EDUARD, ter zyde, Kareis ontroering gadejlaande. Ily doet zichzelv' geweld.

Tegen Karei. ó Edelmoedig vriend! hoe treurig is uw lot!

KA-

Sluiten