is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de waterbreuk, over de vleeschbreuk of kanker, en andere gebreken der ballen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de waterbreuk. 71

pott (*); en de Heer else naait een diergelijk geval aan, waarin hij betrokken was.

Ik' heb in verfcheide gevallen gezien, dat de ervarenfte Heelmeesters de waare natuur der ziekte niet wisten te bepaalen ; namelijk of de zwelling van den balzak eene eenvoudige Waterbreuk was der fcheederok, of eene uitftorting van eenig vogt in die zak', veroorzaakt door een' verharden bal; in alle zulke twijfelagtige gevallen moet de Heelmeester te werk gaan als of het gezwel wezentlijk een Vleeschbreuk was; wanneer na het openen van het gezwel de bal ziekelijk bevonden is, dat is in zulk een graad , dat dezelve vereischt weg genoomen te worden, zo moet zulks terftond gefchiedcn; daar integendeel, wanneer dezelve gezond bevonden word, het geval behandeld moet worden als eene eenvoudige Waterbreuk.

Het is verfcheidenmaalen gebeurt, dat, daar verfchillende konstoeffenaars eene eenvoudige ophooping

Cr) Treatife on the Hydrocele, p. 2S5. In dit geval, het welk uit alle omftsmdigbeeden was aangezien als een vleeschbreuk, -wierd dc bal, na da: hij weggenomen was, gezond bevonden, zijnde dc ziekte een wczentlijke waterbreuk der fcheederok.

Daar er zelfs mogelijkheid is dat zulk een geval voorkoomt aan zo een naauwkeurig waarneemer als de Heer pott is, hoe veel moet dit de Kunstoeffenaars over het algemeen niet overtoigen van de noodzaakelijkheid, om in deeze gevallen met de grootfte op, merkzaamheid te werk te gaan, zo er maar de minste ieede van twijfeling is.

E 4