is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 85

nen zyn van de Heeren Staaten, gy en zult haar niet gelooyen, maar zult ze tot flaaven maaken.

Indien daar eenigh verfchil ontftaat tuffchen eenigh onderdaan der gezeide Heeren Staaten, en eenigh perfoon binnen Algiers, de Raadt van Algiers zal daar recht en juftitie overdoen.

Indien daar eenigh verfchil ontftaat tuffchen twee onderdaanen der gezeide Heeren Staaten, en zoo d'een den ander beledight, ofte doodet, de Konful van de gezeide natie zal daar over recht doen.

Indien eenigh fchip van Algiers eenigh koopvaardyfehip van haare vyanden quame te nemen , en indien daar eenige onderdaanen der Heeren Staaten in zyn, die zullen niet verkocht worden, maar van ftonden aan vry in handen van den Konful gelevert worden.

Indien 'er in eenigh oorloghfchip, vyanden zynde van Algiers , eenigh onderdaan waar van de Heeren Staaten, dat hy zal verkoght worden als flaave.

Indien eenigh Chriflen al fwemmende, ofte ander fins, quam te vlieden tot eenigh fchip deiHeer en Staaten, zyn patroon zal gehouden zyn het zelve op het fpoedighfte aan te dienen aan den Heer Konful; op dat de Heer Konful de gezeide Chriften uit het fchip doe wederkeer en: maar indien het gezeide fcbip quaame fzeil te gaan, zeeker zynde dat de gezeide Chriften in het gezeide fchip is, de gezeide Heer Konful zal gehouden zyn den zeiven te betaalen, zoo als die op de markt verkoght is.

Dat alle fcheepen van Algiers, zoo oorloshs F 3 */j

166a. 8.

910.

11.

12.

*3-