is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33a Het LEVEN van den

1665.

Ordre op "r, aantallen en verove ren derEngelfchefcheepen beraamt.

io April.

93 April.

voor geldt zou zien te bekoomen. Wyders heeft men in den Krygsraadt eenige punten beraamt, waar naar dat men zich in 't aantasten van alle Engelfche, Schotfche cn Yrfche fcheepen zou richten. Dat men al hunne fcheepen, die men kon aantreffen, kleen en groot, zou trachten te neemen of te bederven: ook aan de Franfche eilanden, als ze niet lagen onder de kafteelen. Dat de vrye plondering, te vooren aangaande Prins Roberts verwachte vloot beraamt, nu zoude ophouden: doch dat de Bevelhebbers, matroozen, en foldaaten , de plondering, die van oudts was toege flaan, zouden hebben, zonder V ruim der fcheepen te moogen openen, of daar goederen trit te haaien. Dat ook niemant in des anders entering zou enteren, ten waare dat men eenig fchip of fcheepen met geweldt quam fabboordeeren, in welken gevalle ieder zyn beft zou moogen doen: doch dat men daar zoo haaft zou moeten affcheiden, als moogelyk zou zyn, en nog andere pryzen trachten te bekoomen: Dat men de genoomen pryzen, waar V moogelyk , ftechts met een half quartier volks zou bemannen; op dat elk zyn volk tot dien ft van den Lande by den anderen moght houden, om by verdre voorvallen gebruikt te worden: en eindelyk, indien eenige Engelfche Konings oorlogsfcheepen wier den verovert, dat dan de vrye plondering voor de veroveraars zou zyn, volgens V gebruik der zee, en naar ouder gewoonte: en dat men ook voor V af haaien dervlaggen , naar d'oude wyze, zou worden beloont. Etlyke daagen daarna werdt noch naader overwoogen, by wat middelen men den

En-: