Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 519

verloor twee kabels en een anker. De Kapiteinen Klaas Anker, en Gerrit Boos werden, om 't verlies van ankers en kabels, naar Goereê opgezonden. De Viceadmiraal Banken en deTCapitein Swart fpoelden ook van hunne ankers, en dreeven zeewaart in. De gantfche fchildt (dat is de borft weering achter 't galjoen ) van 't fchip Delflandt werdt door de zee ingeflaagen, en beide d'overloopen ftonden vol water. Kapitein Jan Vyzelaar, voerende 't fchip Weftergo, verloor al zyn ankers en touwen, zyn roer werdt onbruikbaar, en de kracht der zee fmeet vier balken aan ftukken, dies moft men hem naar Texel laaten opzeilen, om zich weêr te herftellen, en op 't fpoedighfte te voorzien. Kapitein Frans van Niedek werdt naar de Maaze opgezonden; dewyl zyne ankers en touwen meeft wegh waaren, en dat hy bovendien zoo veel zieken op zyn fchip hadt, dat het overigh getal der gezonden niet beftandt was iet tegens den vyandt te doen, jaa zelfs niet om zyne ankers te lichten. In deezen ftorm werden niet alleen veele kabels en ankers, maar ook verfcheide galjoens verloeren. De L. Admiraal de Ruiter, gantfeh geen gevallen hebbende in 't fchip Delflandt, "t welk zoo rank was, dat het met de minfte koelte zyn onderftc gefchut niet kon gebruiken, beiloot, naa 't lefte onweêr, metgoedtvinden van de Heeren Gevolmaghtigden, nevens hunne Ed. Moog. op het fchip Stadt en Landen, dat gevoert werdt door den Kapitein Johan de Haan, over te gaan: te meer, om dat het fchip Delflandt met veele zieker Kk 4 was

1665.

De Ruiter gaat op't (chip Stadt en Landen» i Otlob.

Sluiten