Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520

Het LEVEN van den

1665.

t 7 Sept

Hem wai de keur gegeven van twee nieuwe Admiraalfcheepen.

De Boer fin Klant loopen zonder verlof naar Texel.

i 5 Otlob.

Houttuin i twmcmet j

was bcfmet; die men daagelyks moft opzeil, den. Hunne Hoog Moog. hadden, eenige wecken geleeden f, goedtgevonden, dat men aan den L. Admiraal de Ruiter, als Opperhooft van 'sLandts vloote, de keur zou laaten van de twee nieuwe groote Admiraalsfcheepen, de Zeven Provinciën en Hollandia: 't eeriïe by 't Kollcgic ter Admiraaliteit op de Maaze, en 't tweede by 't Kollegie ter Admiraaliteit t'Amfterdam gebout, en in 't water gebraght. Ook hadt de Heer de Ruiter daarna 't gemelde fchip de Zeven Provinciën voor zich zeiven vcrkoorcn, en ordre geitelt, dat het, ten dien einde, van zy-r nent wegen metde vereifchte zaaken en noodtwendighcden zou worden verzorgt. Maar tot noch toe hadt men 't fchip niet buiten gaats konnen brengen. Te deezer tydt was men in de vloot naarftig bcezig om water, bier, en andere behoefte, uit de fluiten, die daagelys aanquaamen, over te ncemen. Doch niet lang te vooren liepen twee oorlogfcheepen, ('t eene Ooflergo genoemt, onder den^ Kapitein Allardt Pieterszoon de Boer, en 't ander Sint Pieter, onder den Kapitein Jooft Herman Klant) zonder verlof, en buiten kennis van de Heeren Gevolmaghtigden en de Ruiter, uit de vloot, en naar Texel: zy zeiden dat Zy uit gebrek waaren ingevallen. Maar by den Scheepskrygsraadt werdt beflooten f, dat men de gemelde Kapiteinen in hechtenis zou neemen, en, wecgens dat ïfloopen van de vlag zonder verlof, te recht lellen. Den vierden van Oktober quam de Capitein Houttuin, met acht fcheepen, weêr

by

Sluiten