Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i665.

De vloo gaat naar Texel t'zeil.

5 Oclob.

Ontmoei de fcheepen uit Texel gekoomen.

6 Oliob.

De Ruiter begeeft zich, met de Gevolmaghtigden, op het fchip Hollandia.

52a Het LEE VEN van den

vier oorlogfcheepen, men een jacht, en et-, telyke fluiten en galjoots, buiten gaats. Ondertuflchen ging de L. Admiraal de Ruiter met 's Landts vloot den vyfden van voor Go*reê onder zeil, met meening om naar Texel te loopen, daar ontrent de verwachte fcheepen te vinden, en naa t'inneemen der verdere behoefte, naar d'Engelfche kult over te fteeken: doch den zeilen voor Zandtvoort koomende kreeg hy achtien zeilen in 't gezicht, die zich by de vloot voegden: te weeten, de ftraksgemelde fcheepen: 'tfchip Hoilandia, onder de Ruiters Kapitein Jan Willemszoon , 't fchip Gouda onder den Kapitein Willem van der Zaan, 't fchip Deventer onder den Kapitein IfaakSwcers; voorts de fcheepen Haarlem, de Star, de Schagerroos, Zeelandia en Sinte Anna, onder de Kapiteinen Jakob Korneliszoon Swart, Kornelis de Bruin, Jakob Binkes, Anske Fokkes en Dirk Weifels: met tien zoo fluiten, galjoots als boots, met water en andere lyftoght geladen, daar noch twaalf galjoots op volgden. Hier op begaven zich de Heeren Gevolmaghtigden met den L. Admiraal de Ruiter (dewyl men 't Admiraalfchip de Zeven provinciën tot noch toe niet uit het Goereêfche gat hadt konnen brengen) noch den zeiven dagh op'tnieu Admiraalfchip Hoilandia, dat van alles volkoomenwasvoorzien, en over de tachtig ftukken gefchuts, met vierhonderdt en tfeftig matroozen en foldaaten voerde. Hier werden de gemelde Heeren met zeven eerfchooten verwellekomt, en de L. Admiraal de Ruiter liet voortaan de Vlag, met den wimpel daar onder, op dit

fchip

Sluiten