Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 Ë

VERHINDERDE

Z ELVMOORD,

B L T S P E L. EERSTE TOONEEL.

THEREZE, JACQUES.

Zij zijn regt oïer een gezeten, befchouwen elkander

met alle tederheid en blijven dus eenige oogenblikken

zonder fpreeken. Deze twee Perfoonen, moeten met alle de openhartig»

heid en eenvoudigheid, hunne Jaaren eigent ge-

fpeeld worden.

THEREZEj teder.

^I£ijn arme Jacques!

jachtjes, heel teder.

Aeh! mijn waarde fchatThereze!

A THE-

Sluiten