Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k'4 de VERHINDERDE ZELVMOGR D.

Ilij ftaat op.

Bedanken we ons voor af eerst wel op deze daad. Heb'krechtof onrecht thans mijn fterflor. te bepaalen? Wij zullen om die reên eens kortelijk herhaalen , Al 'tgeen mij immer in mijn leeven is ontmoet. Ruim dertig jaaren leeve ik (leeds iD de overvloed , Maar altoos door verdriet beftreên, 'k zocht in de Liefdfy Vergëeffche bijfland voor de fmart die mij (laag griefde ; De Liefde maakte mij jaloers of ongerust. De zucht voor 't Spel, die vaak alle andre driften bluschf Deed mij een vloeker zijn, ofwel in.gramfchap blanken. Het drinken kon mij ziek, of ook wel dronken maaken. 'kHeb gansch Euroop' doorkruisd, en 'theeft mij ook b».

rouwd,

Ik ging naar Rusland toe, maar vond het daar te koud. In 'tltaliaansch Gebied, hoe frhoon in allen deelen. Kon mij in tegendeel de warmte weer verveelen. In 't roemrijk Holland, heeft de fhigtieen kwijnende aart, Van zijn Iiewoonders, die niet met mijn denkwijs paard, Mijn hart ftraks voor dat Land met weerzin ingenomen, In 't eind ben ik alhier in Vrankrijk aangekomen, Daar wcêr de vrolijkheid niet aan mijn geest bekoord; Ik zocht alom 't vermaak , maar vond van oord tot oord , Stof die mij kwelling gaf, Aitoos dezelve zaaken ; Van opftaan, eeten en te drinken, vreugd te fmaakcn, Dan wéér ter rust te gaan; en op dienzelven vcct, Vervolger , is een zaak die ras verveelen moet.

'k WW

Sluiten