Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L IJ S P E L. NEGENDE TOONEEL.

Si

jacques splin, jacques.

j a q u e s, zonder Spün te 7ten.

'k wel heb is I.oyer daar even uitgegaanKon ik hnar nu voor 'tlaan mijn affebeid doen verdaan) Welk een f:el;ik was dit! Mijn waarde fcha; Thereze.' Dat' arme lieve kird' hoe treurig moet zij wezen!-.. Haar uet meer minnen... ach ! dit weigerd mij mijn hart,. Harr fteeds beminnen, en niet zien, dit is een fmart, Die onverdraaglijk is, helaas' men moet dan fneevcn.

s P l 1 n, door het fastftc woord getroffen, Hoe fneeven,

j A c Q u n s, ah voren. Zich! dit uur is't laatfte van mijn leeven.

s p l i n.

'k Heb wel gedaan , dat ik tot nu toe heb gewacht, En mij niet heb verhaast, en gistren omgcbraf't, Daar 'k nu een Makker vind, die in mijn lot zal deelen.

jacques, naar de hamer van Thereze gaande. sp l i n , fchielijk fchrijrende. Mijn vriend, ei wacht nog wat, als 't u niet kan verfcheelcn,

jac

Sluiten