is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhinderde zelvmoord, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74- re VERMINDE RDE ZELVMOORÖ.

'tlsbeeter dat de fmart mijn dagen za! vermsndren , Dan dat ik aan een Man, zo braaf, ooit zou verhindren, Dat bij 't geluk volmaakt van mijn Thereze en u. Zie daar het overfchot van 'tgeld; ik ftel u nu Ditweêr ter hand, Mijn Heer, ik heb het nietmeernodig; Want daar ik haar verlies, is alles overbodig. Draag zorg voor haar, en min haar zo, als ik haar min. VaarwelJ Thereze, en vergeet mij mijn vriendin. Wat mij betreft ik zal u niet heel lang beklaagen. Loyer'... Miju Meer!.. vaar wel!.. vaar we!! mijn welbe-

haagenS

Hij gaat heen.

SPLINS hem met drift tegenhoudende.

Neen, blijf mijn vriend, vertoev; neen, ik ben niet in ftaat, Ter pleeging van een zaak, die 't laagfte hart verraad. Ik voel dan dezen dag, voor 'teerde van mijn leeven, Een waare vreugd. Wilt u te zaam in d'Echt begeeven. Ik zorg voor 't huwlijks goed. Ik zal van nu voortaan, Steeds bij u blijven en nooit weder van u gaan. Uw aller heil, 't vermaak uw Kindren op te voeden , Zal al de fmart die ik ooit heb gehad vergoeden, 't Geluk dat ik u ('chenk, daar ik het kennen leer, Word thans de Bron van 't mijn'.

LOYER;