is toegevoegd aan uw favorieten.

De verhinderde zelvmoord, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;5 6e VERHINDERDE ZELV MOORD, eKz.'

TE O EN DE AANSC HOUWERS,

Si oud u, Geëerde fchaat\ deez^ Jacques Splin niet aan, Dan dbed, hij welgegrond, deez' taal der wanhoop hooren: —

Het fpijt mij dat ik mij niet gistren heb rcrdaax, Wijl mij dan dit verdriet van daag niet was befchooreiu — Maar ?o in tegendeel, hij aan uw keuz^ bei iel, Zegdhij met alle recht, t;it grond van zijne ziel: — Had''kgistren mij verhaast, met mij van kant te maaken, Dan had ik dit vermaak van daag niet kunnen fmaaken, —

EINDE.