Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTIG B L T $ P E L. 27

melk o.

Van — van — een knap vrouwtjeü. (Jagchf) Dat is een domme os!

spek.

Van een knap vrouwtien , en hebt gy daar niets tegen?

melko.

Zeker niet; waarom zoude ik daar iets tegen hebben? ik ben blyd als zulke kaercls ter deeg getopt worden. Vaarwel heer collega! (hy vertrekt lagchende,)

ELFDE T O O N E E L.

spek, alleen. E<sn weinig daarna wallner.

spek, la gclit.

Oho ho ho! gy onvergeeflyke domkop, hy weet de geheelc grap, cn is.nog zoo dom dat hy niet ziet, dat men hem voorheeft, (hy lagcht. Tegen den Ritmeester') Och, och! Ritmeester! laat my ceist tot bedaren koomen — al dat lagchen — he he he! myn getieele corpus is vermoeid! zoo even is de trompetter vertrokkken,

wallner.

Wel, is dat zoo om te lagchen?

spek.

Dien dommen duivel! hy weet alles, en merkt niet dat hy de man is.

wallner.

Zoo? hèbt gy hem alles verteld?

SPEK.

Sluiten