is toegevoegd aan uw favorieten.

De verlossing der slaaven, door de Franschen. Tooneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 101

CHARLOTTE.

Severe! —— het is de planter dien gij zijne flaaven alhier ontbonden hebt.

BONCCEUR,

Die wreedaart?

CHAR LOTTE.

Dat was hij! doch nu niet meer, • hij is getroffen door den menschlievenden aart der Negers.

E o NCCB UR.

Misfchien een valsch berouw.

CHARLOTTE.

Neen vader! hoor mij. Heden morgen reeds wilden die fchurken mijn dochter vervoeren, dit werdt hun belet door eenige Negers , heden middag werdt mijn echtgenoot door een troep Negers overvallen die hem om zijne gepleegde wreedheden wilden dooden, toen hij door dezelve Negers die Therefe verlost hebben werdt vrij gefprooken en met de andere verzoend ; dit trof hem, te meer, dewijl het dezelfde waren die hij heden morgen wilde laaten

geesfelen, hij -werdt menscb! ■ en erkende

in de Negers zijne medemensfchen en broeders.

BON CffiUR.

Zo moge zijn berouw dan duurzaam zijn!

CHARLOTTE.

Ach! daar komt hij.

riER-

G 3