Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "7 )

genoeg. Dezelve is veelal een gevolg van andere oorzaaken der Zelfbevlekking, gelijk als deeze denzelven ook al dikwijls voortbrengt. Bij kinderen is hij niet ongewoon. Men heeft hem zelfs bij meisjes van twee en drie jaaren bemerkt. Gemeenlijk is dezelve in dit geval een gevolg van onzindelijkheid, en dus gemakkelijk te geneezen.

Jeukte aan de fchaamdeelen is ligtelijk te ontdekken. Dikwijls gaat dezelve gepaard met duidelijke of ook duistere merktekenen van onzuiverheden der eerfte wegen, en verdwijnt, wanneer deeze weggenomen zijn. Doch ik heb deeze jeukte uit een andere oorzaak , die bier voor ons van geen belang is, bij eene gehuuwde vrouw waargenomen, die er buitengewoon tot flaauw wordens toe door gekweld wierd. Wil men onderzoeken, of dezelve van kleine wormen ontltaat, baalt men met een lapje linnen een weinig flijm uit de fchede , en beziet dit onder een goed mikroskoop. Ontdekt men flegts een enkele kleine maai of worpje, dan weet men reeds genoeg. Somwijlen kan men ze wel met een ongewaapend oog zien, bovenal de Ascarides , die uit den endeldarm in de fchede kruipen.

Verftopping in de vaten der baarmoeder , in de eijernesten en de omliggende deelen kan dikwijls niet, dan met veel moeite ontdekt worden, en lang eene vorborgene oorzaak van Zelfbefmetting, ja zelfs van raazende geilheid weezeu. Eene aanhoudende zwaarte , klopping en fpanning diep in het onderlijf, bezwaarlijke vloeijing der maandftonden, fomtijds ook wel eene hardigheid, die men voelen kan enz., doen zodanige verftopping vermoeden, onderftelien echter, H 3 dat

Sluiten