Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOOGZOUTIG LUCHTZUUR WATER.

21

ringe aanmerking bij te voegen , dat de Heer cooper, namelijk in het eene gedeelte van zijn Brief aan de Heer dobson, fchijnt gemeend te hebben, dat de Aqua Mephitka Alcalina, of het loogfmeltzel met vaste lugt bezwangert reeds aangepreezen word, in de Medici. Comment, als een middel tegen fteenagtige ongemakken, daar het eeniglijk aangeprezen word, als bevattende eene aanmerkelijke hoeveelheid vaste lugt, welke door het daarop volgend bijdoen van een zuur, dat onmiddelijk na het loogfmeltzel moest gebruikt worden , wederom los gemaakt wierd. Het blijkt ondertusfehen geenfints , dat Dr. dobson in de tijd dat hij de Bied. Comm. over de vaste lugt in de wereld bragt, eenige kennis gehad heeft van de goede uitwerkfelen van het loogfmeltzel aldus bezwangerd in deze ziektens, en wanneer hij deszelfs gebruik aanprijst, is het enkel betrekkelijk, tot deszelfs onmiddelijke ontbinding, door middel van een zuur : daar het middel daar Dr. coopkr zo veel baat bij gevonden heeft, volgens zijn eige bericht het loogfmeltzel bezwangert met vaste lucht zonder eenig ander bijvoegzel is: enkele keeren heeft hij echter gébruik gemaakt van de opbruifcliende zoute drank (*), wanneer het werktuig om het water met vaste lucht te bezwangeren , niet bij de hand was.

Brief

(*) Waarfchijnelijk van het anticmtticum Rive'rii, of de drank door hdlmi aangepreezen. Zie deszelfs boekje door de Heer ingenhouss in 't Latijn overgezet, de Cur, Scorb. Podag. calcul. De Vertaal.

B 3

Sluiten