Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 25

de derde reize met rigeur geftraft te werden, 1666. ten waare wettelyke redenen ter contrarie wisten by te brengen.

In 't uitzeilen of inzeilen van eenige zee- 12+ gaaten, zullen de kleene fcheepen de groote uit de zeilen blyven, en achter aan volgen; op dat de groote fcheepen gevoeghlyk in zee, en binnen konnen geraaken, ofte by ongeluk aan den grondt koomende te zitten, dat de kleenen hun dan konnen afftfteeren, en die contrarie doet zal arbitralyk geftraft worden.

Ende zullen de Hooft officieren alle dagen x~ drie van haare bezeildtfte fregatten rondtom de vloot ordonneren, en van gelyken eenige galjoots, om alle kondtfchap te bekoomen, en iet nieus verneemende, zullen daatelyk aan den L. Admiraal de Ruiter daar van rapport koomen doen.

Ende by aldien de voornoemde fregatten i±. eenige koopvaardyfcheepen quaamen te neemen; die voor buit verklaart wier den, zullen de zelve over V esquader, daar onder het fregat of de fregatten befcheiden zyn, verdeelt worden: en of het gebeurde, dat Godt wilgeven, dat ze een vyandtlyk oorlogfchip of fcheepen veroverden, zal het fchip of de fcheepen, fchut en de penningen, daar toe by haare Hoog. Moog. geftelt, by den veroveraar of veroveraars met haar fcheepsvolk alleen genooten worden. _ A&um in 's Landts fchip de Zeven Provinciën, ten anker even buiten gaats voor Texel, den vierden Juny 1666.

MlCHIEL ADRIAANSZ. DE RüITER.

E 5 Ten

Sluiten