is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 87

Hierjmmert H ULST, de fchrik der Brilfche z-ebarier , M£ Beproeft m flagh op flagh, i, bloedt, in LedTen^ l666'

^ haven Ueldts braveert net «al en marmer.

D'oude L. Admiraal Jan Evertszoon heeft a„ knaa t flieuvel n n g^^J*

Eveuszoon den Heeren Staaten van Zee.verLk andt zynen dienft by gefchrifte weer aan-e-V3n dc» ^.

fat?,' ZeggTlf hl Zyn vcrzoekfeln-ift,^faal Oat hy ten mterfte begeerig was, als L Aè- IanLverts-

leeven, den beftemden tydt daar toe gckoomcn^^^ zynae, voor het gemecne befte te moogen op.ol- l^luvh' feren, gelyk zyn vader, vier van zyn broeders en een van zyn zoonen, alle het geluk l^Jgehadi, tn verfcheide zeegevechten tegens de vyanden van den Staat, op het bedde van cere te moogen fterven. De Heeïsn Srtó , ten van Zeelandt, overweegende en aanï XLVf7™ kende zyn bequaamheit, zyn lange ervaa en- 3 hen, grondige kennifie in zaaken van 'ï oorog te water zyn goedt beleidt en beweeze Ivloekmoedighenin veele vermaarde zcefl-ngen zelfs in 't ongelukkig gevecht varPt verleden jaar, volgens het eenfS^L mh^e van alle de Hooftofficieren^a^s^l vloot, die daar tegenwoordig waaren, hebben «oordeelt dat de Staat van zoodaanSe ™Bevelhebbers indeezetydts gelegentlieit goe-zoeklï,erd£ de dienften zou konnen ontfarJL en dien !•sewü' vo gens goedtgevonden dat fy^ Z^ÏSdZ?

Zr'S*] arEafl# vIP°te en voortaan «fc«»l'cbap gaan bekleeden. Dit beflu.it werdt ter ver- ^Ztfe"

p . vtl landt,

* gaa-