is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s©4 Het LEVEN van den enz.

\666. boven en behalven de twintigh fcheepen van oorloge, die by d'Oodindifche Compagnie, volgens contracl met haare Hoog. Moog. aangegaan, toegerud en in zee gebraght mosten worden. Des dat, tot verval van d'onkoften, te dier zaake by den Staat te draagen, by den Raadt van Staate een petitie of eifch van negen millioenen en viermaal honderdtduizendt gulden (daar uit geoordeelt wierdt de voorfchreeve equipagie zou konnen worden vervallen) ten fpoedighde zoude worden gedaan, en aan alle de Provinciën afgezonden. Uit welke reekening en eifch kan afgenoomen worden met wat voor een kodelyken oorlog zich de Staat, met naamen Hollandt, die daar meed in te gelden hadt, vondt bezwaart: maar men quam alles, door de wakkerheit der Regeer-r ders, de goedtwilligheit der onderdaanen, en dapperheit der zeehelden , met eere te boven.

HET